Loading

Gradnja gozdnih cest in vlak

Gradnja gozdnih cest in vlak
Gradnja gozdnih cest in vlak

Z lastno mehanizacijo gradimo gozdne ceste in vlake, agromelioracije, in ostalo gozdno infrastrukturo namenjeno gospodarjenju z gozdovi.
Dela izvajamo skladno z gozdnogospodarskimi načrti tako, da je naravno okolje čim manj prizadeto.