Loading

Odkup lesa na panju

Odkup lesa na panju
Odkup lesa na panju

Nudimo tudi odkup lesa na panju. Brezplačno pridemo na ogled kjer ocenimo težavnost poseka in spravila lesa ter ocenimo vrednost lesa.
Glede na značilosti terena se odločimo za strojni ali ročno sečnjo in vrsto spravila lesa.
Uredimo vam odkazilo s strani ZGS, ter vso potrebno dokumentacijo, za gradnjo ali rekonstrukcijo gozdne vlake, ki jo tudi zgradimo ali popravimo.