Loading

Upravljanje z gozdovi

Upravljanje z gozdovi
Upravljanje z gozdovi

Nudimo prevzem vseh nalog in odgovornosti lastnika gozda.Lastnik nam zaupa svoje želje, mi pa zanj izdelamo načrt, po katerem skrbimo za njegov gozd. To zajema vodenje tekočih poslov z Zavodom za gozdove Slovenije, izvajanje poseka in spravila lesa, iskanje in prodaja lesa najboljšemu ponudniku na tržišču ter preventivne preglede gozda (npr. pred vetrolomi in podlubniki). Na ta način lastnik gospodari s svojim gozdom brez dodatnega dela in skrbi.
Strokovno upravljanje gozda zagotavlja stalne donose iz lesa. S pravilnimi posegi si lahko že iz gozda velikega nekaj hektarjev zagotovimo stalni vir lesa za kurjavo in prodajo.